เนื้อเรื่องย่อ

19029651_698560563664476_5209280761407436066_n

 ประวัติการศึกษา

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ลพบุรี
  • ระดับปริญญาตรี การสอนสังคมศึกษา (ศษ.บ.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้จัดทำ

Advertisements