เนื้อเรื่องย่อ

มหาปิรามิดที่กิซา   :  สิ่งก่อสร้างที่ผู้สร้างท้าทายวิศวกรปัจจุบัน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พีระมิดกีซ่า

ภาพมหาพีระมิดกีซ่า   http://www.govivigo.com/ideas/4

      มหาปิรามิดในอียิปต์ ณ เมืองกิซา ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นอนุสสรณสถานนิรันดร์และสมศักดิ์ศรีต่อกษัตริย์คูฟู หรือในภาษากรีกเรียกพระนามว่า คีออปส์ หนึ่งในบรรดาผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดพระองค์หนึ่งของโลกโบราณที่เรารู้จัก มีปิรามิดตั้งเรียงรายไปตามฝั่งแม่น้ำไนล์ประมาณ 40 องค์ แต่ไม่มีปิรามิดองค์ใดสามารถเปรียบได้กับมหาปิรามิดซึ่งสูงกว่า 450 ฟุต และครอบคลุมพื้นที่ 13 เอเคอร์ได้

 

 

      การตัดหินที่แม่นตรงเฉียบขาดนำมาใช้ในการสร้างปิรามิดจำนวน 2,300,000 ก้อน แต่ละก้อนมีช่วงน้ำหนักตั้งแต่ 1 – 15 ตัน นักสำรวจของนโปเลียนคำนวนว่า หินจำนวนดังกล่าวเพียงพอในการสร้างกำแพงสูง 3 หลา กว้าง 1 หลา ได้รอบประเทศฝรั่งเศส ฐานปิรามิดเป็นจตุรัสสมบูรณ์ ทั้ง 4 ด้านหันหน้าตรงตามทิศทั้ง 4 ตามเข็มทิศ มุมแต่ละมุมได้ฉากที่สมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม

มหาพีระมิดกีซา

โฆษณา
เนื้อเรื่องย่อ

มหากำแพงเมืองจีน

รองศาสตราจารย์สมประสงค์ แปล เรียบเรียง

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อารยธรรมโลก ปีการศึกษา 2551 ภาคปลาย

จินตนาการถึงกำแพงใหญ่ทอดตัวยาวข้ามดินแดนเป็นระยะหลายพันไมล์ กำแพงคดเคี้ยวไปตามเนินเขา เทือกเขาชัน และข้ามทะเลทราย ถ้าท่านได้ไปเยือนจีนและได้เห็นกำแพงเข่นนี้แล้วละก็ มหากำแพงแห่งจีน ดังที่ทราบกันดีว่า เป็นโครงสร้างการก่อสร้างยาวที่สุดที่เคยสร้างมา

มหากำแพงเมืองจีนคดเคี้ยวข้ามส่วนต่าง ๆ ของจีนตอนเหนือ  การสร้างขึ้นมาทีละส่วนมากกว่าศตวรรษ ในข้อเท็จจริง มีช่องว่างระหว่างแต่ละส่วน ดังนั้น มหากำแพงจึงไม่ใช่เป็นกำแพงทึบเดียวกัน แต่ถ้าวัดทุกส่วนทั้งหมดแล้ว กำแพงยาวประมาณ 4,000 ไมล์ (6,400 กิโลเมตร)

สาเหตุการสร้างมหากำแพง

เมื่อครั้งสมัยโบราณ ขาวจีนได้สร้างกำแพงเพื่อป้องกันพรมแดนของตน บางกำแพงสร้างขึ้นระกว่างส่วนต่าง ๆ ของจีนซึ่งได้ต่อสู้ทำสงครามต่อกันและกัน กำแพงอื่นป้องกันจีนจากผู้รุกรานภายนอก อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเมืองจีน