เนื้อเรื่องย่อ

มหากำแพงเมืองจีน

รองศาสตราจารย์สมประสงค์ แปล เรียบเรียง

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา อารยธรรมโลก ปีการศึกษา 2551 ภาคปลาย

จินตนาการถึงกำแพงใหญ่ทอดตัวยาวข้ามดินแดนเป็นระยะหลายพันไมล์ กำแพงคดเคี้ยวไปตามเนินเขา เทือกเขาชัน และข้ามทะเลทราย ถ้าท่านได้ไปเยือนจีนและได้เห็นกำแพงเข่นนี้แล้วละก็ มหากำแพงแห่งจีน ดังที่ทราบกันดีว่า เป็นโครงสร้างการก่อสร้างยาวที่สุดที่เคยสร้างมา

มหากำแพงเมืองจีนคดเคี้ยวข้ามส่วนต่าง ๆ ของจีนตอนเหนือ  การสร้างขึ้นมาทีละส่วนมากกว่าศตวรรษ ในข้อเท็จจริง มีช่องว่างระหว่างแต่ละส่วน ดังนั้น มหากำแพงจึงไม่ใช่เป็นกำแพงทึบเดียวกัน แต่ถ้าวัดทุกส่วนทั้งหมดแล้ว กำแพงยาวประมาณ 4,000 ไมล์ (6,400 กิโลเมตร)

สาเหตุการสร้างมหากำแพง

เมื่อครั้งสมัยโบราณ ขาวจีนได้สร้างกำแพงเพื่อป้องกันพรมแดนของตน บางกำแพงสร้างขึ้นระกว่างส่วนต่าง ๆ ของจีนซึ่งได้ต่อสู้ทำสงครามต่อกันและกัน กำแพงอื่นป้องกันจีนจากผู้รุกรานภายนอก

มากกว่า 2,000 ปีที่แล้ว จักรพรรดิองค์แรกของจีนสร้างกำแพงยาวเพื่อป้องกันพรมแดนทางเหนือ จักรพรรดิ ฉินซีหวงตี่ คิดเชื่อมโยงกำแพงส่วนต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยส่วนกำแพงใหม่ กำแพงที่พระองค์สร้างได้รับการพิจารณาว่าเป็นมหากำแพงของจีน

จากปลายทศวรรษ 1400 กำแพงเก่าส่วนใหญ่เริ่มพังทลาย ราชวงศ์หมิง ผู้ปกครองจีนกลุ่มหนึ่งตัดสินพระทัยสร้างกำแพงใหม่ ผู้ปกครองหมิงต้องการรักษาจีนให้ปลอดภัยจากมองโกล ซึ่งมีกองทัพที่ทรงอำนาจ ดังนั้นจึงต้องการเคลื่อนส่วนของกำแพงลงมาทางใต้ ซึ่งสามารถสร้างเป็นวงรอบป้องกันเป่ยจิง เมืองหลวงได้

วิธีการสร้างมหากำแพง

ประการแรก ผู้สร้างใช้วิธีการก่อสร้างเดียวกันกับที่ใช้ในการสร้างกำแพงเก่า ถมดินในกรอบไม้หนาแต่จาก ทศวรรษ 1500 ผู้ปกครองราชวงศ์หมิงตัดสินใจในการสร้างส่วนต่าง ๆ ของกำแพงให้แข็งแรงยิ่งขึ้น พระองค์สั่งให้ผู้สร้างของพระองค์สร้างพื้นฐานกำแพงจากกรอบที่เห็นหินแกรนิต ด้านข้างสร้างด้วยหินหรืออิฐ

แรงงานสร้างหอคอยบนกำแพงเพื่อให้ทหารสามารถมองเห็นมองโกลที่จะเข้ามาโจมตีได้ ทหารผู้จับจุดสัตรูสามารถใช้สัญญาณเตือน เช่นใต้ เพื่อเตือนทหารในหอคอยต่อไป สัญญาณนั้นสามารถส่งทอดจากหอคอยหนึ่งไปยังอีกหอคอยหนึ่งได้รวดเร็ว

กำแพงใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดใกล้ปักกิ่ง กำแพงสูงประมาณ 25 ฟุต (7.5 เมตร) และหนา 30 ฟุต (9 เมตร) ส่วนบนของกำแพงเป็นทางเดินปูด้วยอิฐ ก่อรูปเป็นถนน ถนนกว้างพอที่จะให้ทหารเดินหน้ากระดานเรียงสิบได้

การก่อสร้างบนกำแพงเนินต่อเนื่องจนกระทั่งกลางทศวรรษ 1600 เมื่อราชวงศ์หมิงถูกโค่น จากสมัยนั้น มหากำแพงก็เป็นการโครงสร้างการก่อสร้างที่ยาวที่สุดบนโลกตั้งแต่บัดนั้นมา

35

มหากำแพงในปัจจุบัน

เป็นเวลาหลายศตวรรษ มหากำแพงได้สลายลงเรื่อย ๆ  กสิกรและชาวบ้านท้องถิ่นใช้กำแพงในฐานะเป็นแหล่งวัสดุการก่อสร้าง บางส่วนได้พังทลายไปหมดแล้ว

ในทศวรรษ 1980 รัฐบาลจีนเริ่มซ่อมแซมกำแพง บางช่วงได้ซ่อมแซมเสร็จแล้ว มหากำแพงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุด นักประวัติศาสตร์ศึกษากำแพงเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของจีน

Wolfgang Kaehler

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.

กำแพงเมืองจีน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s